Zašto CLIL?

CLIL Metod je integrisani način učenja jezika kroz povezivanje različitih oblasti intersovanja u jednu sintetičku oblast, tj kurs.

Saznaj više

Potreban ti je:

* Kompjuter ili laptop sa internetom,
* Smartfon ili tablet,
* Chrome pretraživač,
* Gmail adresa (gmail.com)

Zašto CLIL kurs?

Card image cap

Učenje primerenom
svom tempu

infographic3-2

Učenje iz udobnosti
svog doma

infographic3-3

Fleksibilan,
bilo kad bilo gde

Velika je verovatnoća da će na budućim radnim mestima poznavanje rada na računarima biti neophodna veština. Te veštine zovemo DIGITALNA KOMPETENCIJA. CLIL kursevi daju mogćnost polaznicima da upoznaju i unaprede svoje veštine korišćenja infokomunikacionih tehnologija. Cilj kursa je da polaznicima pokaže skoro beskonačne mogućnosti korićenja interneta, de se korišćenje interneta ne svodi samo na korišćenja socijalnih mreža, zabavu i igru, nego da postanu digitalno obrazovani pojedinci.
Nema grupnog učenja, svako uči svojim tempom, i primereno svojim sposobnostima savladava gradivo. Ako nešto nije jasno, slobodno može da pita mentora. Isto tako gradivo koje predstavlja problem može se detaljnije obraditi sa više objašnjenja i vežbi.
Svako uči svojim tempom. Fleksibilan, ne postoji vremensko ili prostorno ograničenje za završetak zadataka.
Najveća mana on-line učenja je nedostatak ličnog prisustva mentora. Program još nije u mogućnosti da ispravi loš izgovor ili sastav. Na CLIL kursevima mentor lično proverava završene zadatke i daje pismeno ili usmeno smernice za eventualne ispravke u cilju bržeg napredovanja.
CLIL kursevi osiguravaju bezbednu on-line sredinu gde je sve podređeno ućenju jezika. Radna površina je zatvorena, kontrolisana, učenici dobijaju samo linkove sigurnih proverenih internet stranica gde mogu da prošire svoje vidike.
Onlajn kurs je mnogo jeftiniji nego klasična škola engleskog jezika ili privatni časovi. Nije potrebno kupovati skupu literaturu, nema troškova transporta koji ni ti je jeftin ni ti je udoban. Štedi vaše vreme, novac a ni nema umora prouzrokovano putovanjem. Za on-line kurs dovoljan je kompjuter sa internet priključkom i jedan smartfon ili tablet.
CLIL kurs košta 700 dinara koji obuhvata višečasovni kopleksni program (textovi sa audio materijalom, radni zadaci čitanja i razumevanja,pristup interaktivnim programima za učenje novih reči, stalna mentorska podrška).

Zavisno od komleksosti kurs sadrži:

3-5 textova sa audio materijalom (sa britansko-engleskim akcentom),
2-3 radna zadatka čitanja i razumevanja teksta,
4-5 interaktivih programa za učenje novih reči,
2 kreativna pisanja,
1-2 vežbe za razvoj izgovora,
1-2 interaktivan kviz,
stalna pomoć mentora,
detaljna uputstva za korišćenje besplatnih on-line alata za izvršavanje zadataka.

Projekt metoda

Integrisani način učenja ostvarujemo projekt metodom. Projekti su sastavljeni od složenih i zanimljivih zadataka, koji predtavljaju izazov za učenike. Učenici uz instrukcije uglavnom samostalno rešavaju zadatke iz oblasti koje ih zanimaju.

Otkrij!

Da bi komunicirali na višem nivou, rečnik se mora stalno razvijati. Učenje reči je teško, ali u CLIL projektima učenici interaktivno i lako uz igru usvajaju nove reči i fraze.

Govori Engleski!

Uz svaki tekst, koji se obrađuje, autentičnim audio materjalom pomažemo da učenik nauči izgovor blizak maternjem jeziku, koji je neophodan deo razumljivog i tečnog govora.

CLIL kursevi:
Card image cap

Starter:

Wonderful Wild Animals

Subject Area:
Natural World

Topics and Vocabulary:
Wild Animals
Animal Body Parts
Animal Behavior
Weather
Seasons
Months

Saznaj više
Card image cap

Level 1:

Wild Cats

Subject Area: Natural World

Topics:

Types of wild cat Climate
Parts of a cat’s body
Where wild cats live Senses
What wild cats eat
Vocabulary: animals, places, continents,countries, body parts

Saznaj više
Card image cap

Level 2:

Cities

The World of Arts and Social Studies

Topics:
Cities and countries
Places in cities
Daily life
Tourism
Transportation
Vocabulary: cities, countries, buildings, places, transportation, time

Saznaj više
Card image cap

Level 3:

Wonderful Water

Subject Area: The Natural World

Topics:

Water and the environment
Forms of water
Water cycle
Water around the world
Plants and animals
Human body

Saznaj više
Card image cap

Level 4:

All About Plants

Subject Area: The Natural World

Topics:
Plant classification
Plant part
Photosynthesis
A plant life cycle
Animals and plants
Plants in the environment

Saznaj više
Card image cap

Level 5:

All About Islands

Subject Area: Natural World

Topics:
Types of islands
How islands form
Places and countries Oceans and continents
Plants and animals
Tourism
Weather

Saznaj više
Card image cap

Level 6:

Food Around the World

Subject Area: Social Studies

Topics:

Food
Healthy eating
Typical dishes
Food festivals
Plants and animals
Countries

Saznaj više

Rekic Muci Natália

Zdravo!

Zovem se Natalija Rekić Muci, engleski predajem u osnovnoj školi od 2004. godine, majka sam dve prelepe devojčice i stalni sam istraživač novih mogućnosti i metoda u nastavi. Tokom školskog rada probala sam mnogo dobrih metoda, učestvovala u izradi i realizaciji raznih projekata, pripremala sam učenike na takmičenja, uspešno smo učestvovali na dramskim festivalima.

Novi izazovi

Učenje engleskog mojih kćerki mi je otvorilo nove perspektive. ižnMoj cilj je da steknu znanje engleskog jezika priblo maternjeg nivoa, da za njih engleski postane prirodno komunikaciono sredstvo. Sredstvo za otkrivanje sveta oko njih i da budu prava deca 21. veka, a kasnije i odrasli. Na natienglish.com starnici je postavljen deo našeg rada ( učenje engleskog kroz dečije priče i aktivnosti zasnovane na CLIL metodama).

Razmišljala sam puno kako bih mogla da pomognem u razvijanju veština "21. veka" za one studente koji su spremni i otvoreni za to. Zato sam osnovala NatiEnglish Academy, gde su, pored kompetencije na engleskom jeziku, ključna digitalna kompetencija, kritičko razmišljanje, kreativnost, samoučenje i samoinicijativnost.

Saznaj više o
veštinama za 21. vek

Prijavi se!

Starter
I. stepen
II. stepen
III. stepen
IV. stepen
V. stepen
VI. stepen
Isprobaj
besplatno!